Kulturní domy


Zvětšit mapu

Kulturní dům (také Dům kultury, hovorově kulturák; též Osvětový dům) je zařízení, které v sobě integruje různé společenské funkce (např. slavnostní či taneční víceúčelový sál, divadlo, kino, restauraci, bar, obřadní síň, klubové místnosti, někdy též knihovnu ad.). Navazuje na tradici besedních, dělnických, lidových, národních, obecních či spolkových domů. Nejvíce kulturních domů se na našem území postavilo mezi léty 1948-1989. Později se používá spíše název "Kulturní centrum". Jako zahraniční příklad může sloužit kulturní dům v Helsinkách od architekta Alvara Aalta z let 1952-57. Velký kulturní dům s celostátním či mezinárodním významem bývá označován jako palác kultury.