Zámky


Zvětšit mapu

Zámek je obvykle rozsáhlá, umělecká bohatě zdobená, velkolepá budova, která sloužila šlechtickým rodům a později též členům velkoburžoazie jako reprezentativní a pohodlné sídlo. Množství zámků vychází ze základů hradní a někdy také klášterní koncepce, liší se však tím, že postrádá opevnění. Tento článek pojednává pouze o zámcích coby obytných budov ve smyslu architektonickém a historicko-uměleckém na území Evropy.